Versuri Vintersorg - Vem Styr Symmetrin

Album: Vintersorg - Visions From The Spiral GeneratorAllt synes fragmenterat i matematisk logik
Dock vilar frAgor i flickerbrusets mystik

Tystnadens sigill hAljer dess anor
som vi spArar i varje molekyl och atom
I trAdstammar, Arsringars cirkulAra banor
rythmiskt prAglade av kosmos axiom

SubatomAra partiklars spinn, som taget ur ett paradis
Ar den harmoniska rArelsen en hAge krafts existensbevis?

FrAn himelspol till vArldsekvator
Aro allt bundit av en universiell kod
Symmetriska strAk genom vintergator
lAnkade lAngs en gemensam trAd

Vem styr symmetrin?
Vad skapar den sideriska alkemin
Vem styr symmetrin?
Vem Ar den dunkla arkitekten i periferin?

Och sandkorn trAngs i milslAnga murar,
tjAnare i en utstrAckt symbios
Samklang Ar ordet som stAdigt lurar
i makters stAndiga metamorfos
Mystisk Ar gravitationen mellan himlakroppar,
Ar den ordnad av utomgalaxisk magi?
Dess ursprungs avbild i milliarder droppar
som stAndigt fArAndrar sin energiĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook