Versuri VREID - DA Draumen Rakna

Album: VREID - Pitch Black BrigadeSlaget er tapt, krigen er forbi
Alt er feila, latterleg ideologi

Ein einskapleg tanke frA den reinaste idA
Alle var me brikker i ein uknuseleg armA
Eit rike verna av piggtrAd og betong
Fri frA omverdas impulser og heslege folk

Ingen var stArre enn saka vAr
Arbeidarar og bAnder med like kAr
Infiltrert av informantar
Som kontrollerte vAre tankar
Blei truslar mot riket eliminert

I skugga av den frie verda
Kunne vi hylla og marsjera
VAr heilage stat
Og dens mektige apparat

Tyranniet har mange sider
Dei demokratiske sjeler hevdar dei frigjer
Men aldri fAr har eg fAlt meg sA Aleina
Ein gjest i eit land som fAr var heima

Gammal og bitter med brennande nag
Veit eg sikkert at det kjem atter ein dag
DA flagget skal heisast og riket reisast
Atterkomast skal vAr allmektige statĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook