Versuri VREID - Dei Daude Steig Av Grav

Album: VREID - I KrigSA grA var ingen vAr vel fAr
Som vAren i Ar
Det er som om sjAlve ljoset blAr
Av hemmelege sAr
Sola skinner, men i vinterblAst
Den kuldsker ogsA den
Ein likkvit flekk av sjelefrost
Har merka land og menn
Det isnar over skog og myr
GrAtt ligg land og hav
Det er som med kvar dag som gryr
Dei daude steig av grav
Ja, det er vAren frA i fjor
Som spAkar, gAr igjen
Bleik, blodig og dAdningsflor
Ja, det er atter den
Dei mAter oss sA bitter kjent
Den vArens bleika drag
Dei stirar pA oss ufrAvendt
Kvar ny og bitter dag
Det mArknar kveld, det grAnar gry
SA bleikt og utan smil
Det er som kvar dag pA ny
Den niande april

Ein vAr som ingen sumar fekk
Skal frelaus gA igjen
Som gjenferd bakom ord og blikk
HjA alle norske menn
Men denne bleike gjenferdsvAr
StAr brennande i knopp
Med arr ved arr, med sAr ved sAr
Som dagleg spring opp
Hald ut, hald ut, blir alder trAytt
La bak kvart knoppet arr
VAr framtid bruse sumarheit
FrA hjartas offerkar
Til dagen kjem, timen slAr
Er kvar dags doven kvil,
Kvar dag du feig og motlaus gAr,
Ein niande aprilĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook