Versuri VREID - Folkefiendar

Album: VREID - I KrigNo er me folkefiendar me som nektar
A selja landet vArt for noken pris
Ja no er "folkefiende" siste slagord
Men dette ordet, det har dobbelt egg
Me har eit drama om "ein folkefiende"
Han stod Aleine i si strid med mobben
Men har bar sigeren heim - Rygg mot vegg!

No skrik mugen: dei vil selja Noreg
For usle dollars eller skitne pund!
Den dAmer myntsorten, men ikkje salet
Men vakt deg Judar, for ditt eige spark
For dette skriket om pund og dollars,
Det minner oss, ja minner oss sA forbanna
Om tredve sAlvpengar i tyske markĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook