Versuri VREID - I Krig

Album: VREID - I KrigEg er fAdt i ein generasjon
Som sAg krigar og revulosjon
Me sAg verda pA trebein og krykkar
GA mot komande verdsulykke
Korleis kan det no gA fatalt
Ja, sA reint inn i helvete galt
Me sAg alle dei yttarst normale
Fenomen blei splintrande gale
Det var natt, det var spAkelsesnatt
Svarte messer og heksesabatt
Og eg steig ned i Helvetes pAl
Og eg hAyrde dei plaga sine brAl
Arme djevlar, dei kunne nok skrike
Dei heldt sjAlv, pina sine flammar ved like
Der stor fanden og lo kvar eg vendte meg hen
Men eg sAg at slett ingen verdige menn
Og eg vandra i helvetes hus
Som i draum eller opiumsrus
Var eg samtidig eoppe og nede
Eg sAg alt
Eg var meir enn tilstedeĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook