Versuri VREID - Songen At Fangen

Album: VREID - KraftSo lagde dei lekkjone pA meg
og klaven kring halsen min batt.
Helsa mi pinte dei tA meg,
men hatet sit enno att!

A, hadde eg kulor og knivar
som rokk dit eg vilde no,
Gud nAde dA lensmann og skrivar,
- dei lagdes snart lik bAe tvo!

A, var eg so giftig som pesten,
og ill som ein eiterormstyng,
Gud nAde dA fengselspresten,
som gAr her og preikar og syng!

Kvi fa'n kjem den kallen inn til meg,
som song og hallelujadikt?
Kva svartaste er det han vil meg med
vAset um anger og slikt?

Eg eig ikkje anger i bringa,
og kjem eg meg ein gong pA dAr
skal kniven pA ny eg svinga,
med kaldare hat enn fAr!
ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook