Versuri VREID - Svart

Album: VREID - I KrigNo skal det vAre Ave
No kan de trampa godt
PA grava der du sAve
Men fred det har du fAtt
I gravas tronge kjellar
Er skamma ikkje kjent
Dei tapre folkefeller
NAr neppe himmelen heller
Med nordlands regiment
No skal dei vere Ave
Ei grav blir trampa flat
Men ingen ukjent sAv der
Ongen glAymt soldat
Nei, han som mAtte falla
Har bAde bror og ven
SkjAnt stum sA kan han kalla
SkjAnt dAd
GA framfor alle som enno er igjen

Du falne der du sAve
I heimjord eller hav
Din kamp er ikkje Ave
Ditt offer eit krav
Dei leskar oss med trengsel
Ein dagleg eddiksvamp
Me er eit folk i fengsel
Men me er vApna lengsel
Me er eit folk i kamp
Nei, det er ikkje over
Den striden som du streid
Du falne der du sAv
Den varer bittert ved
Ja, med og utan vApen
Med trassig tankes makt
For bringa di stAr open
Og farger flammekApa
Som blir om landet lagtĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook