Versuri VREID - Under Isen

Album: VREID - I KrigNo er me under isen
No er me underlagt
Den grA og skitne isen
Av framand overmakt
Tungt kviler den pA landet
Men hAyr i fjellet vatnet
Det sender bod med bekkane
Som kviskrar nedad brekkane
Snart skiner vAren leande
I breane
No er me under isen
Og den er grA og vAt
Det strAymer under isen
SA mang ein stille grAt
No er me under isen
Av ufridom og tvang
No er me under isen
Og vinteren blir lang
Men hAyr det susar og straumar
Av ville vArnattsdraumar
SA levande og skjelvande
Ein uro gjennom elvane
Det susar under isen av eining tru og tross
Eind dag skal alle bekkar smA gA saman og bli foss
Det lever under isen der tusen hjartar slAr
Det innestengte Noregs udrepelege vArĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook