Versuri WINDIR - tti Mrkna

Album: WINDIR - Likferdbli staoande slik med husbonden vekke
Ingen son, ingen mann, ikkje nokon gard
Ken kan no hemna Arntor den rake
Vil tti nokongang fao ra attendes

Sviken ao mange sviken ao eigne
Keleis gjekk da til mste alt i ei vending
Visse pao seier huga til krig
Ufatteleg tapa ba alder om grid

Grdige tunger godset misunner
Hgsetet lokkar meir enn sle
Trui at rangen til banemannen fann
Skapte splid innt setet millom svake trler

renamnet rissast naor sogao skal rissast

Ken kunde vita ke ufatteleg mykje
Banehogget til Arntor hadde sei
Stort da e vera konge med rike
Men betre vera mann utan ha svike

Visse p seier huga til krig
Men i tapet ulma splid
ra sett t spel for tti
Mao likhauga mrkna fre soli
ĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook